ЧЗВ

можете ли да доставчик по части №?

2022-03-11
Да, но ако можете да ни дадете конкретните данни ще бъдат двойно потвърдени.