ЧЗВ

Мога ли да доставя стоките от друг доставчик до вашата фабрика? Тогава се зареждат заедно?

2022-03-11
Да, можем да приемем както доставката на стоките до нас или до други, така и да натоварим заедно.